Viscerale therapie de behandeling

Viscerale therapie is ontwikkeld in de jaren zeventig van de vorige eeuw door Jean-Pierre Barral. Als osteopaat was hij gewend om te “voelen” wat er in het lichaam aan de hand was. Hij realiseerde zich echter dat er meer was, dat ieder klein stukje onderdeel was van het grotere geheel.

Viscerale therapie is een vorm van therapie die zich richt op het inwendige van de mens; de binnenkant dus. Hierbij ligt de nadruk op de organen, waarbij klachten lichamelijk en/of geestelijk kunnen zijn.

Alles in het menselijk lichaam staat in verbinding met elkaar

Bindweefsel is hierbij de verbindende factor. Van top(lees:schedel) tot, letterlijk, teen omvat het alles waaruit het lichaam is opgebouwd. Bindweefsel beschermt, steunt en zorgt voor noodzakelijke beweging. De Viscerale therapie neemt het bindweefsel als uitgangspunt en zorgt dat er balans is in dit systeem. Zeer belangrijk bij Viscerale therapie is een zeer goede kennis van het menselijk lichaam. Dit helpt namelijk bij het begrijpen van klachten en hoe ze met elkaar te maken hebben. Vooral bij het sneller begrijpen er van.

Een mooi voorbeeld hiervan zijn klachten van de rechter heup. Deze wordt onder andere aangestuurd door een grote, lange spier, diep in de rug, waar de rechter nier weer tegenaan ligt. Deze rechter nier kan de oorzaak zijn van de heupklachten. Waardoor deze nier niet goed werkt zou je dan als therapeut moeten uitzoeken.

Verrassende mogelijkheden tot herstel

Viscerale therapie gaat uit van een zeer goede kennis van het menselijk lichaam(de anatomie). De therapie combineert dit met het gegeven dat alles in het menselijk lichaam met elkaar verbonden is door bindweefsel. Zo ontstaat er inzicht in klachten dat binnen de reguliere geneeskunde niet bestaat. Verschillende klachten blijken hierdoor opeens bij elkaar te horen. Dit levert u als patiënt veel duidelijkheid, inzichten begrip op.

Het lichaam spreekt

Viscerale therapieOmdat ik als therapeut kijk en voel naar wat uw lichaam laat zien, wordt veel duidelijk. Vaak blijkt dat u veel daarvan zelf eigenlijk al had gevoeld, maar niet had geregistreerd. De behandeling kan zich echter ook richten op een totaal andere plek dan waar de klachten zich bevinden. Viscerale therapie biedt mij de mogelijkheid om u écht te behandelen; om echt iets voor u te betekenen.

Met dit voorbeeld laat ik zien hoe viscerale therapie een totaal andere manier van kijken heeft naar de klachten, waarbij de mens als één geheel wordt bekeken. Hierbij worden zowel lichamelijke als geestelijke oorzaken meegenomen. Alles is mogelijk. Bij Viscerale therapie gaat het er om dat de therapeut volledig open staat voor de informatie die het lichaam verschaft, om daar vervolgens mee aan de slag te gaan.

De behandeling

Nadat u kort de reden van uw komst heeft toegelicht begin ik de behandeling. U hoeft alleen uw schoenen uit te doen en uw riem af. De behandeling duurt een klein uur en vindt plaats op de behandelbank. Dit kan in lig zijn of in zit. Het begin van de behandeling is vaak staand, om zo goed te kunnen voelen waar in uw lichaam spanning zit. Hoe de behandeling verder verloopt is van te voren nooit te voorspellen. Uw lichaam geeft aan wat er waar nodig is.

Direct een afspraak maken

Ook met de nieuwe harde lockdown (die is gegaan op 19 december) mag de praktijk open blijven en gaan de behandelingen door.